måndag, september 29, 2008

Heja, heja

Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU, skriver i en debattartikel på SvD:s Brännpunkt att den juridiska vigselrätten enbart ska ligga hos staten, inte hos kyrkan:
Enkelt uttryckt vill vi att länsstyrelserna, Skatteverket eller någon annan statlig myndighet tar emot paret som skriftligen och muntligen snabbt klarar av det juridiska – och sedan är gifta.
Det här är ju egentligen en ganska självklar lösning på en infekterad fråga. Låt oss bara hoppas att Kristdemokraterna lyckas släpa sina mer motbjudande medlemmar ut ur medeltiden, så att Alliansen kan komma med ett vettigt lagförslag under hösten.

söndag, september 28, 2008

Sju sjösjuka sjömän

Ser att Jakobsbergsgeriatriken söker en chefsjuksköterska.

Funderar på att anmäla dem för diskriminering. Ingen som inte är uppvuxen i Sverige kan ju uttala den titeln.

lördag, september 27, 2008

Vad kan ett trafikstråk vara?

Svenskan har berikats med ett nytt ord: "trafikstråk". Så står det nämligen i regeringens nya riktlinjer för den kommande FRA-lagspropositionen:
FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.
Problemet är bara att om man frågar vad ett "trafikstråk" är möts man mest av mumlanden. Varför är det så? Vet inte folk vad de har kommit överens om?

Mitt intryck är att mumlandet beror på tre saker: 1) en hög abstraktionsnivå, 2) hur den politiska processen fungerar, samt 3) brist på tekniska detaljkunskaper.

En hög abstraktionsnivå. Debatten har främst kommit att handla om avlyssning av Internettrafik, men man ska komma ihåg att den här lagen ska vara teknikneutral. Samma lagtext ska vara tillämpbar på Internettrafik, telefonsamtal, SMS, radiotrafik och sådan datakommunikation som inte är Internettrafik (det finns säkert tokdårar som kör long haul fibre channel över landsgränserna). Därför måste man av nödvändighet röra sig på en hög abstraktionsnivå - det funkar inte att börja prata om IP-adresser eller telefonnummer. Alltså får man börja definiera nya abstrakta termer.

Den politiska processen. Det som försiggått på sistone har varit förhandlingar om riktlinjer för den kommande propositionen. Riktlinjer, inte detaljer. Det handlar om frågor av typen "Ska FRA få tillgång till hela trafikflödet, ja eller nej?". Det svar man har kommit fram till på den frågan är ett nej. Och så mycket längre har man inte kommit än. Nu vidtar arbetet med att ta fram det detaljerade förslaget om hur det här egentligen ska lösas.

Tekniska detaljkunskaper. De här förhandlingarna har förts av politiker som inte besitter tekniska detaljkunskaper. De har naturligtvis blivit briefade av personer med djupare kunskaper om vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt, så att förhandlingarna förhoppningsvis kommer fram till sunda överenskommelser, men själva är de inte kompetenta att förklara de tekniska detaljerna.


Men vad kan man tänka sig att ett trafikstråk kan vara för nånting, rent konkret? Den bästa ledtråden jag hittat ger Johan Linander (c) i en kommentar på sin blog:
Trafikstråk är t.ex. visst frekvensutrymme i en kabel.
Det vill säga, vissa våglängdskanaler. (I en enda fysisk optisk fiber kan man ha dussintals separata kommunikationskanaler genom att använda flera lasrar av olika våglängd. En typisk våglängdskanal ger en 10 Gb/s-förbindelse.) Det här ger en hint om vilken granularitetsnivå man tänker sig på tillståndsgivningen. De svenska universitetens förbindelse till akademiska nät i utlandet består till exempel av en enda sån här våglängdskanal.

Det är ganska omfattande trafikvolymer vi talar om. Om FRA vill avlyssna hur mina datorer utbyter kryptografiskt material med en dator på nukleärforskningsinstitutet i Iran (jo, det gör de faktiskt dagligen) så får de alltså tillgång till alla svenska universitets samlade akademiska utrikestrafik.

fredag, september 26, 2008

Sju punkter till

Ekot meddelar att regeringen skissar på de avgränsningar som ska finnas för FRAs signalspaning. Så här skulle det till exempel kunna se ut, enligt Ekots källor:

Signalspaning får bedrivas med avseende på:
  • yttre militära hot mot landet
  • förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser
  • säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism
  • utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport
  • allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik
  • konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet
  • internationella företeelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Det ser ut som om man i princip utgår från listan med tillåtna inriktningar som försvarsutskottet ställde upp i juni, och justerar den så att det handlar om säkerhetspolitik istället för brottsbekämpning. Det känns som upplagt för jobbiga gränsdragningsproblem.

Och den sista punkten är ju en ren gummiparagraf.

Det här har jag väntat länge på

Jag är fortfarande försiktigt avvaktande till regeringens nya FRA-förslag, men det var ändå oerhört tillfredsställande att hämta DN i brevlådan i morse.

Åtminstone i vår upplaga (jag tror det kan vara annorlunda i stockholmsupplagan) domineras förstasidan av en stor bild på det molokna paret Reinfeldt-Tolgfors och rubriken "FRA-reträtt". Puffen och själva artikeln använder formuleringar som "helomvändning", "krypa till korset" och "kovändning".

Så här långt har vi kommit!

torsdag, september 25, 2008

Vann vi?

Jag är knappast den förste eller den siste att skriva en sån här analys, men så här är min syn på regeringens förslag:

1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

Bra.

2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

Utmärkt.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

Bra, även om det är en lite underlig konstruktion så länge vi inte har en författningsdomstol.

4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.

Det här låter ju i princip bra, men vi måste faktiskt få veta vad tusan ett "trafikstråk" är. Helt enkelt en våglängdskanal? Eller nånting mycket luddigare?

Och vad betyder "få tillgång"? Jag hoppas att det betyder att FRA bokstavligen inte har fysisk tillgång till hela trafikströmmen. Tyvärr finns det tecken på att inte alla har samma uppfattning.

Det här är den absolut viktigaste punkten av alla, så det är frustrerande att det finns oklarheter kring den.

5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

Här förlorade tydligen centerpartiet med sitt förslag om att trafik med antingen avsändare eller mottagare i Sverige skulle undantas. Det är riktigt synd.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Utmärkt. Det gör att vi slipper en hel del av det här kläggiga ihopblandandet av civila och militära uppgifter.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Naturlig följd av föregående punkt.

8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

Lite striktare än dagens skrivning, tror jag.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

Öh, OK.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

Bra, men behöver konkretiseras.

11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

Alldeles utmärkt!

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

Låter ju bra, men tveksamt hur värdefullt det är i praktiken.

13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

OK, de är riktigt desperata att täcka in varje tänkbart argument...

14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).

Oväntat bra.

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Snömos.

Samt, för att citera min kollega Kent:
De glömde ju en punkt.

16. Tolgfors lovar gå på julmaskeraden utklädd till TOMHYLSA. Bara vi får igenom den här lagen någon J:A gång!
Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att vi har kommit så här långt. Betänk att den nuvarande lagen bara skulle klubbas genom i juni utan signifikanta protester. Så enkelt blev det inte.

Men tyvärr finns det fortfarande för många oklarheter för att säga om det här är acceptabelt eller inte. Vi måste se den färdiga propositionen, och dit är det långt.

Låter bekant, på nåt sätt

Mer detaljer om det kommande nya förslaget kan man hitta hos DN och HAX. Det här låter väldigt bekant. Det är faktiskt snubblande nära nånting jag beskrev i augusti. Men det här är en stor och omvälvande förändring av lagen, och det finns stora och viktiga frågetecken om exakt hur det här ska genomföras tekniskt som måste redas ut. The devil is in the details, som det senaste inneuttrycket lyder.

Återigen frågar vi oss: varför är det så himla bråttom? Varför kan man inte tänka genom det här ordentligt? Varför ska det här genomdrivas enligt en tidtabell som bara tillåter två veckors remisstid?

Men allra sist i DN-artikeln finns det ett tänkvärt citat från Cecilia Wikström:
-Visst brukar parlamentariska utredningar vara det beprövade sättet i Sverige för att få frågor allsidigt belysta. Men i just den här frågan tror jag faktiskt aldrig att vi hade kommit så här långt med en parlamentarisk utredning. Det här är nog så långt man över huvud taget kan komma.
Här kan det kanske finnas en bitter sanning. Det här kanske är det bästa vi kan hoppas på. Fredrik Reinfeldt har satt sitt huvud i pant på att driva genom FRA-lagen till varje pris, och då kanske vi ska gripa tillfället att se till att det priset blir så högt som möjligt.

Uppdatering: Jag ser nu att förslaget också innehåller en ny tidtabell, vilket gör att remisstiden blir rimligt lång. Där ser man.

Menvafan?

Om Rapport har rätt - om de sex folkpartisterna som lovat att få FRA-lagen uppriven och en parlamentarisk utredning tillsatt har vikt sig - då blir jag riktigt, riktigt besviken. Och upprörd. Ja, skitförbannad, om man ska vara helt exakt.

Ta Birgitta Ohlsson, till exempel. Jag delar inte alltid hennes åsikter, och blir allt som oftast irriterad på henne, men jag har alltid respekterat henne. Den respekten hänger just nu på en väldigt skör tråd.

Det är fortfarande staten

Nu börjar det hända saker. Eller, de har väl pågått i det tysta rätt länge, men nu börjar ryktena bli mer påtagliga. Det pratas om att introducera en specialdomstol som ska bestämma vilken trafik FRA får tillgång till. Mer precist verkar det handla om att hela trafikflödet fortfarande ska kopieras, men det ska skickas till domstolen, inte FRA. Domstolen släpper sedan genom delar av trafiken till FRA.

Det här duger inte.

Problemet är fortfarande att all vår gränsöverskridande kommunikation ska skickas i kopia till staten. Det spelar ingen roll hur många kontrollinstanser med pappersregler som därefter ska kontrollera hanteringen av trafiken - staten har inte med trafiken att göra. Pappersregler är inte tillräckligt - staten ska inte ha fysisk tillgång till trafiken.

Och på ett mer praktiskt plan: Det här börjar ändå bli ganska omvälvande förändringar av lagen i elfte timmen. Tänk på att den nuvarande tidsplanen för handläggningen av tilläggspropositionen bara medger en remisstid på två veckor. Det är inte rimligt.

FRA-lagen grundar sig på ett uselt förslag, hopskrivet av individer som vill gynna sina särintressen. Vad är det som är så hemskt med att istället tillsätta en fullödig utredning med utomstående personer? Börja om, säger jag.

onsdag, september 24, 2008

Fontän

OK, jag vill trots allt ha en fontän i trädgården. En sån här.

tisdag, september 23, 2008

Lita på barnets omdöme

Moa Matthis skriver i DN Kultur om sin kluvenhet inför sina gamla pojkböcker:
För banankartongernas rike bebos av vita män som utan att tveka lägger kolven mot axeln och fäller de blodtörstiga rödskinnen. Där dinglar fjortonåriga myterister i galgen eftersom disciplinen är det viktigaste av allt ombord på ett skepp. Judar är giriga, vita kvinnor sköna och svaga, en droppe svart blod är en skam, och den gode tjänaren är den som utbrister: "Jag önskar att jag kunde låta bli att andas bara för att det skulle bli mer luft för professorn."
Det där känner jag igen, särskilt som jag just läst om Huckleberry Finn och Tusen och en natt (dels av nostalgiska skäl, dels för att Folio Societys utgåvor var oemotståndliga). De kan nog inte betraktas som moraliskt uppbyggliga i alla delar, exakt.

Men jag tror faktiskt att barn som är tillräckligt gamla för att få någon som helst behållning av de här böckerna faktiskt också förstår att de är skrivna i en annan tid. Så korkade är de inte.

Lita på barnets omdöme, skulle jag säga om det inte lät så hjärntvättat Jesper Juuligt.

söndag, september 21, 2008

Larmrapport!

När jag läser om mjölkersättningsskandalen i Kina kan jag inte låta bli att undra när det första ramaskriet kommer från den inte fullt så kritiskt tänkande delen av journalistkåren om att hela barnserviser är tillverkade av ren melamin?

lördag, september 20, 2008

LHC-stopp

Oops. Massiv heliumläcka i LHC efter en kortslutning. Sektor 34 måste värmas upp för att reparationer ska kunna utföras.

Styrmagneterna i tunneln är nerkylda till 1,4K (dvs snubblande nära absoluta nollpunkten) med hjälp av superflytande helium. Det är en tidsödande och komplicerad process som nu inleds för att värma upp sektorn och sedan kyla ner den igen. Trots att själva reparationen förmodligen bara tar några dagar innebär det här ett driftstopp på minst ett par månader. Temperaturstatusen kan följas här.

Asch.

Uppdatering: DN och Expressen har snappat upp det här.

fredag, september 19, 2008

Det var som sagt tjänstemännen

Tidningen Fokus har ett alldeles utmärkt grävande reportage om bakgrunden till FRA-lagens uppkomst. Och det är som vi misstänkte, det här är i grunden en revirstrid mellan tjänstemän på olika departement, och regeringens inbitna försvar har väldigt lite med själva sakfrågan att göra, utan handlar bara om den omhuldade regeringsdugligheten.

Ni minns väl Fredrik Reinfeldts utskällning av Karl Sigfrid? Ni noterade väl att inget av Reinfeldts argument handlade om signalspaning, utan bara om regeringsduglighet och att inte skänka bort poäng till socialdemokraterna?

Ni kanske såg Sten Tolgfors TV-framträdande under Almedalsveckan, där han skulle försvara FRA-lagen? Det första han sa var (ungefärligt citat) "Vi har lyckats driva genom den här frågan. Socialdemokraterna försökte, men misslyckades. Vi har lyckats.". Varav hjärtat är fullt...

För att förstå det politiska spelet måste man känna till de underliggande strömningarna. Man måste veta varför olika parter agerar som de gör, man måste känna till deras motiv.

Och när man känner till deras motiv, då har man dem by the balls, som vi brukar säga over there. Reinfeldt och Tolgfors gör nog bäst i att skaffa lämplig skyddsutrustning.

Uppdatering: Fredrick Federley bekräftar att Fokus' reportage i huvudsak är korrekt.

onsdag, september 17, 2008

"Endast skummisar FRA-övervakas!"

Grönköpings Veckoblad uppmärksammar naturligtvis FRA-debatten på sitt oefterhärmliga sätt.

Det outsagda

Fredrik Reinfeldt chattar med DN:s läsare.

Fredrik Reinfeldt myser tillsammans med Kristian Luuk.

Fredrik Reinfeldt avger regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande.

Och hela tiden är det tre små bokstäver som inte nämns.

Tydligen är det ingen som har berättat för statsministern att det som man inte vill tala om, det som man försöker förbigå med tystnad, det outsagda, är det som ofta märks mest.

tisdag, september 16, 2008

Spammarkräk, dö, dö, dö

I fredags förmiddag fick jag plötsligt, av någon anledning, ett nyhetsbrev från ment.se som jag inte beställt. Och på eftermiddagen kom det ett till. De såg rätt seriösa ut, så jag gjorde mig faktiskt besväret att gå till deras webformulär för att avbeställa prenumerationen som de pådyvlat mig.

Inte hjälpte det.

Och sedan började skiten dyka upp i vårt ärendehanteringssystem också, adresserad till support-adresserna för NSC, Parallelldatorcentrum och Swegrid. Jag skickade en vänlig fråga till VD:n och ledningen för ment.se för att höra om han behövde hjälp med någon superdatorrelaterad fråga, men de har inte svarat.

En snabb titt i mailloggen visar att de här mailen går till alla anställda på NSC, plus ett antal adresser som tillhör personer som slutat. Och en snabb koll i bekantskapskretsen och på antispamlistorna visar att det inte bara är NSC som är drabbat, utan att de spammar alla adresser de har kunnat lägga vantarna på.

Det är inte OK. Så beter man sig inte. Så jag skickade ett mail till ett urval av deras annonsörer:
Jag tycker det är tråkigt att se att ni gör reklam hos oseriösa, spammande aktörer. Ment.se ("Månadens Entrepreneur") skickar ut sitt nyhetsbrev, med er annons, till en stor mängd mottagare som aldrig beställt det. Utöver de oönskade exemplaren som går direkt till mig och mina kollegor får vi multipla kopior till våra olika support-adresser, vilket gör att de skräpar ner vårt ärendehanteringssystem.

Det länder er inte till heder att synas i sådana sammanhang.
Tydligen sade Grand Hotel Saltsjöbaden upp sitt avtal på stående fot, och det länder dem till heder.

Stefan Lidzell på ment.se blev däremot topp tunnor rasande och ringde min chef, men det hade han inte så mycket för. Min chef hade nämligen också blivit spammad.

måndag, september 15, 2008

"Welcome to the petacentre"

Cory Doctorow har skrivit en utmärkt artikel om massiv datalagring i senaste numret av Nature. CERN figurerar naturligtvis.

Rekommenderad läsning för alla tekniknördar.

söndag, september 14, 2008

Intrång på CERN

Häromdagen skedde ett intrång på en dator som tillhör CMS-experimentet i CERNs LHC. Tydligen var det en CMS-medlem vid Fermilab i USA som på ett eller annat sätt fick sina inloggningsuppgifter till CERN stulna. Det är naturligtvis smaskens för pressen. Men det är, faktiskt, sånt som händer.

CERN har flera tusen användare utspridda över hela världen. Det är ofrånkomligt att inloggningsuppgifter någon gång hamnar på vift. Det viktiga är att man är beredd på det och har bra system och rutiner för att upptäcka, begränsa och utreda intrång.

Det råkar jag veta att CERN har.

fredag, september 12, 2008

Fortfarande jättebråttom

Riksdag & Departement meddelar att remisstiden för regeringens tilläggsförslag till FRA-lagen bara kommer att bli några veckor för att riksdagen ska hinna fatta beslut innan juluppehållet.

Varför är det så himla bråttom? Delningen av det ursprungliga förslaget som gjordes över mellandagarna. Den farsartade återremissen till försvarsutskottet. Och nu det här.

Det verkar som om hela handläggningen syftar till att få ett så dåligt genomarbetat förslag som möjligt.

torsdag, september 11, 2008

It's alive!

Jag är mycket glad att kunna meddela att det första rådatat från LHC nådde NDGF (den nordiska samarbetsorganisationen för att ta hand om LHCs lagrings- och beräkningsbehov) klockan 21 i går kväll.

Fysiskt befinner det nu sig på band i Köpenhamn, Umeå och Linköping.

(Trots att acceleratorn ännu inte producerar några kollisioner så genererar ATLAS-detektorn redan data utifrån den halo som omger partikelstrålen.)

onsdag, september 10, 2008

Ka-boom. (Fast inte än.)

Mjo, det verkar ju faktiskt ha funkat. Jösses. Eventuellt har det första skarpa datat också landat på band på NSC. (Men det kan röra sig om testdata från strax före första strålen i morse, vi har inte fått det bekräftat än.)

Fast det tar minst två veckor innan det blir några kollisioner. Det här var bara en testkörning med en enkel protonstråle. Det behövs två motriktade protonstrålar innan det blir några riktiga partikelkollisioner.

tisdag, september 09, 2008

I morgon smäller det

Som DN, Expressen, SvD och andra noterat är det äntligen dags för first beam i LHC i morgon bitti. Jag har jobbat med förberedelserna för det här i sex år.

Tänk er innehållet i varje uppslagsverk som någonsin tryckts. I varje roman. I varje dagstidning. I varje reklamblad. I varje enskilt exemplar av alla dessa. Allt tryckt material genom världshistorien. Så mycket data kommer LHC att producera under de kommande tio åren.

Det går åt en och annan dator och hårddisk för att analysera och lagra de dataflödena. Och jag står mitt i strömfåran, så att säga.

Nej, jorden kommer inte att gå under. Men jag kan inte riktigt låta bli att ge en pekare till det här (halvallvarliga) papperet som visar att LHC, under vissa förutsättningar, tenderar att redigera bort sig själv ur historien genom omvänd kausalitet. Tänk tidsresor, ungefär. Enkelt uttryckt; om den här teorin håller, och om LHC visar sig producera större mängder Higgs-partiklar, så kommer sannolikheten för redan inträffade händelser att ändra sig, så att LHC aldrig kommer att ha existerat. Osannolika mer eller mindre kataklysmiska händelser kommer plötsligt att bli mycket mer sannolika. För att citera papperet:
Very interestingly, in this connection, the SSC in Texas would have been the first machine to produce Higgs particles on a large scale. However, it's construction was actually stopped after one-quarter of the tunnel was built, which is almost a remarkable piece of bad luck.
Om det helt oväntat utbryter ett krig mellan Frankrike och Schweiz i morgon så vet ni vad det beror på.

måndag, september 08, 2008

Men så är det ju redan?

DN:s huvudledare handlar idag om offentlighetsprincipen, naturligtvis föranlett av den vida spridningen av förundersökningsprotokollet från utredningen av Arbogamorden.

Det finns flera viktiga poänger i ledaren, inte minst att den närmast brutala öppenheten som offentlighetsprincipen ålägger Sveriges myndigheter i viss mån balanseras av att man trots allt måste göra sig lite besvär att få tag i offentliga handlingar, normalt sett. De flesta offentliga handlingar finns inte ett musklick bort, utan man måste kontakta myndigheten och begära ut dem, och dessutom betala kopieringskostnaden om man vill ha en kopia.

Ledaren har också en poäng i att det är ett riktigt uselt argument att försvara spridningen av obduktionsbilder med att det rör sig om en offentlig handling. Det är att avsäga sig sitt personliga moraliska ansvar. Att ett dokument är en offentlig handling innebär inte automatiskt att man måste, eller ens bör, sprida det okontrollerat. Att säga "det är min lagliga rätt att sprida offentliga handlingar" är som en elvaåring som hojtar "luften är fri, luften är fri" medan han viftar med händerna framför ditt ansikte.

Men så kommer ledaren till själva slutpoängen. Vad är det DN egentligen vill? Jo:
Om möjligt vore det bättre att skilja mellan digitalt tillgängligt material och sådant som man får bekväma sig till myndigheten i fråga för att ta del av.
Redan den lilla osäkerhetsmarkören "om möjligt" skvallrar om att skribenten själv är medveten om att den inte riktigt vet vad den talar om. Och det skribenten missar är att det inte finns någon skyldighet för myndigheter att lämna ut material i elektroniskt format. Det enda man kan kräva är att få studera materialet på plats hos myndigheten samt att få en kopia i pappersform, mot en avgift på två kronor per sida. Det är allt.

Sedan är det naturligtvis relativt enkelt att scanna in dokumentet igen och sprida det elektroniskt, men det krävs ändå att någon gör sig det besväret.

Tröskeln som DN efterlyser finns redan där, om myndigheten bara vill.

fredag, september 05, 2008

I am the man, I have the vote

Hos Charlotte hittade jag ett intressant citat från LA Times:
Palin's value to those patriarchs is clear: She opposes just about every issue that women support by a majority or plurality. She believes that creationism should be taught in public schools but disbelieves global warming; she opposes gun control but supports government control of women's wombs; she opposes stem cell research but approves "abstinence-only" programs, which increase unwanted births, sexually transmitted diseases and abortions; she tried to use taxpayers' millions for a state program to shoot wolves from the air but didn't spend enough money to fix a state school system with the lowest high-school graduation rate in the nation; she runs with a candidate who opposes the Fair Pay Act but supports $500 million in subsidies for a natural gas pipeline across Alaska; she supports drilling in the Arctic National Wildlife Reserve, though even McCain has opted for the lesser evil of offshore drilling. She is Phyllis Schlafly, only younger.
Det fick mig att återigen bita ihop och ge mig ut i snårskogen som det innebär att registrera sig för att rösta. (Fast om det där är kvinnofrågor så måste jag väl som man rösta på Palin?)

Jag hittade tre olika varianter på registreringsblanketter via voteboulder.org, och upptäckte till min glädje att man numera kan scanna sina blanketter och skicka in dem via e-post. Jag fyllde i den minst avskräckande blanketten (Första kryssrutan: Are you a citizen of the United States? YES/NO If you checked "NO" to this question, DO NOT COMPLETE THIS FORM.), men just som jag skulle lägga den i scannern hittade jag en särskild uppsättning regler för overseas voters. De får bara e-posta om de är militärer. Darn.

Jag hör folk klaga på svensk byråkrati ibland, men den har ett och annat att lära av den amerikanska.

Är du säker?

Bruce Schneier skriver
It's this fetish-like focus on tactics that results in the security follies at airports. We ban guns and knives, and terrorists use box-cutters. We take away box-cutters and corkscrews, so they put explosives in their shoes. We screen shoes, so they use liquids. We take away liquids, and they're going to do something else. Or they'll ignore airplanes entirely and attack a school, church, theatre, stadium, shopping mall, airport terminal outside the security area, or any of the other places where people pack together tightly.
Word.

Ibland känns det som alla antiterroriståtgårder går genom något slags central kvalitetskontroll som noga tillser att åtgärden
  • är ett spel för gallerierna
  • medför godtyckliga övergrepp mot oskyldiga
och/eller
  • är fullkomligt idiotisk
Men hittills har jag faktiskt inte behövt skrika. Alltid nåt.

tisdag, september 02, 2008

Förtryckt

Jag blir så lack. I dag kom det ett nummer av Pampers nya kundtidning Pampers Village.

I den 24 sidor tjocka tidningen finns det en sida som heter "pappahörnan". Åh, wow, en (1) sida av 24 som vänder sig till mig. Tack så mycket.

Det är väl i alla fall bättre än förra sommaren när vi hade hämtat ett sånt där gratisstartpaket - sälj din själ (eller åtminstone adress och telefonnummer) till Babyproffsen så får du en kartong med varuprover på babygrejor. Glad i hågen började jag packa upp den. I Pampers-förpackningen fanns det ett brev som började "Till dig som ska bli mamma". Vid närmare granskning fanns det inte en bild på en pappa någonstans i paketet; inte ens ordet "pappa" nämndes.

Jag blev skitsur. Men jag är väl en rödstrumpa, antar jag.

Pnuvig

Eftersom min son varit en virusfabrik i tre dygn är det väl inte så konstigt om jag också blir sjuk. [feberfrossa] Antar att det är så här att vara småbarnsförälder. [badar i svett]

måndag, september 01, 2008

Trettinioåsju

Sonen är sjuk, med feber som peakade på 39,7 under helgen. Kan inte äta och har svårt att sova. Gråt och skrik. Det blir inte så mycket gjort, om man säger.

Fast nu har han tappat rösten, så nu är det i alla fall lite tystare och lugnare.
 
MediaCreeper Creeper