fredag, september 26, 2008

Sju punkter till

Ekot meddelar att regeringen skissar på de avgränsningar som ska finnas för FRAs signalspaning. Så här skulle det till exempel kunna se ut, enligt Ekots källor:

Signalspaning får bedrivas med avseende på:
  • yttre militära hot mot landet
  • förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser
  • säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism
  • utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport
  • allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik
  • konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet
  • internationella företeelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Det ser ut som om man i princip utgår från listan med tillåtna inriktningar som försvarsutskottet ställde upp i juni, och justerar den så att det handlar om säkerhetspolitik istället för brottsbekämpning. Det känns som upplagt för jobbiga gränsdragningsproblem.

Och den sista punkten är ju en ren gummiparagraf.

Inga kommentarer:

 
MediaCreeper Creeper