måndag, september 08, 2008

Men så är det ju redan?

DN:s huvudledare handlar idag om offentlighetsprincipen, naturligtvis föranlett av den vida spridningen av förundersökningsprotokollet från utredningen av Arbogamorden.

Det finns flera viktiga poänger i ledaren, inte minst att den närmast brutala öppenheten som offentlighetsprincipen ålägger Sveriges myndigheter i viss mån balanseras av att man trots allt måste göra sig lite besvär att få tag i offentliga handlingar, normalt sett. De flesta offentliga handlingar finns inte ett musklick bort, utan man måste kontakta myndigheten och begära ut dem, och dessutom betala kopieringskostnaden om man vill ha en kopia.

Ledaren har också en poäng i att det är ett riktigt uselt argument att försvara spridningen av obduktionsbilder med att det rör sig om en offentlig handling. Det är att avsäga sig sitt personliga moraliska ansvar. Att ett dokument är en offentlig handling innebär inte automatiskt att man måste, eller ens bör, sprida det okontrollerat. Att säga "det är min lagliga rätt att sprida offentliga handlingar" är som en elvaåring som hojtar "luften är fri, luften är fri" medan han viftar med händerna framför ditt ansikte.

Men så kommer ledaren till själva slutpoängen. Vad är det DN egentligen vill? Jo:
Om möjligt vore det bättre att skilja mellan digitalt tillgängligt material och sådant som man får bekväma sig till myndigheten i fråga för att ta del av.
Redan den lilla osäkerhetsmarkören "om möjligt" skvallrar om att skribenten själv är medveten om att den inte riktigt vet vad den talar om. Och det skribenten missar är att det inte finns någon skyldighet för myndigheter att lämna ut material i elektroniskt format. Det enda man kan kräva är att få studera materialet på plats hos myndigheten samt att få en kopia i pappersform, mot en avgift på två kronor per sida. Det är allt.

Sedan är det naturligtvis relativt enkelt att scanna in dokumentet igen och sprida det elektroniskt, men det krävs ändå att någon gör sig det besväret.

Tröskeln som DN efterlyser finns redan där, om myndigheten bara vill.

1 kommentar:

Anonym sa...

Problemet ligger ju inte i offentlighetsprincipen utan i att åklagaren inte skyddade materialet. Offentlighetsprincipen som sådan skall det inte tullas på, alls, då den genomlysning som det ger möjlighet till alltid och för evigt skall finnas vad gäller staten.

 
MediaCreeper Creeper