söndag, juni 06, 2010

Smygpropaganda för datalagringsdirektivet

Hm, är det möjligen någon PR-byrå som fått ett uppdrag att skapa en bättre grogrund för datalagringsdirektivet?

Läs den här DN-artikeln. Mot slutet nämns i förbigående
Frågorna om vem som ska betala och vilka skyldigheter teleföretagen ska ha att lämna ut uppgifter ska snart regleras i lag.
men utan att nämna att det är datalagringsdirektivet som avses, eller att det är en minst sagt omdiskuterad fråga. Är inte det lite... konstigt?

För övrigt tycker jag att det är väldigt okontroversiellt att polisen vid tillräckligt grova brott kan begära ut trafikuppgifter från operatörerna, men det borde vara minst lika okontroversiellt att polisen ska stå för kostnaderna. Ungefär på samma sätt som polisen inte kan åka till närmsta mack och kräva att få full tank utan att betala för sig.

torsdag, juni 03, 2010

Bodström mörkar om datalagringsdirektivet

I en replik på SvD:s Brännpunkt försöker Thomas Bodström få det att framstå som att det där med datalagringsdirektivet, ja, det är inte så farligt.
Datalagringsdirektivet handlar i korthet om polisens möjlighet att kartlägga personers telefonkontakt med varandra.
heter det. Och
Genom att teleoperatörer redan lagrar uppgifterna i faktureringssyfte, kan polisen klara upp många allvarliga brott.
Det här är ett väldigt ohederligt försök att bagatellisera datalagringsdirektivet. Direktivet handlar om betydligt mer än att "kartlägga personers telefonkontakt", och det handlar om att tvinga operatörerna att spara betydligt mer data om oss än de gör idag.

Den här övervakningen ska utökas från telefonins värld till att omfatta all elektronisk kommunikation; IP-telefoni, mail, ja, till och med handlingen att överhuvudtaget accessa Internet ska loggas och lagras. (Som jag själv skrev redan 2008.)

Men Bodström försöker få det att låta som om det bara handlar om att reglera betalningen som de snåla operatörerna kräver för att lämna ut sina faktureringsdata.

Fult, Thomas. Mycket fult.
 
MediaCreeper Creeper