lördag, maj 29, 2010

Var det verkligen hit vi ville nå?

En särskild sorts nördighet som jag hänfaller åt ibland är att läsa rapporter från Statens haverikommission. De är väldigt spännande, även om jag föredrar de där tabellen över antalet skadade och döda bara innehåller nollor.

Men en sak är lite lustig med deras rapportmall. Incidenterna ska nämligen också bedömas ur ett jämställdhetsperspektiv. Så beträffande en incident som i sammanfattningen beskrivs så här:
På morgonen den 7 december 2007 skulle Lufthansa CityLine, RJ 700, (LH)
starta från Landvetter mot München. Samtidigt befann sig Blue 1, RJ 85, (B1)
på inflygning till flygplatsen efter flygning från Helsingfors. LH begärde att få
taxa ut och fick på GND1-frekvensen klarering att taxa till väntplats bana 21.
Ett flygplan från SAS hade taxat ut för start före LH, men avbröt starten p.g.a.
ett inträffat tekniskt fel och påbörjade därför intaxning igen.

LH fick vid två tillfällen klarering till väntplats bana 21, vilket kvitterades kor-
rekt av besättningen förutom att ordet ”väntplats” utelämnades. Besättningen
blev instruerad att skifta till en annan radiofrekvens, vilket även korrekt kvit-
terades av styrmannen. Frekvensskiftet utfördes dock aldrig, utan LH fortsatte
taxningen förbi väntplatsen och ställde upp på bana 21.

Flygledaren upptäckte på sin markradar vad som inträffat och beordrade B1
att omedelbart avbryta inflygningen. B1 befann sig då på ett avstånd av ca
2000 meter från bantröskeln.
kan man i rapporten läsa:
Den aktuella händelsen har också undersökts utifrån ett jämställdhetsperspektiv, dvs. mot bakgrund av frågan om det finns omständigheter som tyder på att
den aktuella händelsen eller dess effekter orsakats eller påverkats av att berör-
da kvinnor och män inte har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i
olika avseenden. Några sådana omständigheter har dock inte hittats.
No shit?

fredag, maj 14, 2010

Larmrapport!

På sistone har det förts en intensiv diskussion om alla konstiga kemikalier som finns i vår mat - nu åter aktualiserad genom Stefan Jarls film "Underkastelsen".

Men det finns ett skrämmande faktum som ännu inte kommit fram i debatten; att kött från den moderna djurhållningen innehåller signifikanta mängder av det kemiska ämnet tryptofan. I kroppen bryts tryptofanet ner till 5-hydroxytryptofan som har förmågan att snabbt tränga genom blod-hjärn-barriären och påverka nivåerna av signalsubstanser i hjärnan. 5-hydroxytryptofan har visats ha ett starkt samband med såväl epilepsi som depression. Tryptofan ingår även i det kraftiga giftet kontryfan, som orsakar förlamning.

Allt i det föregående stycket är sant. Övning för studenten: avgör om du bör bli livrädd för att äta kött eller ej.

Läs även gärna Lisa Förare-Winbladhs utmärkta föredrag Matmyter, halvsanningar och Cordelias tystnad.

måndag, maj 10, 2010

Rick Falkvinge, fan och bibeln

Rick Falkvinge har läst ett dokument från ministerrådet och vrider sig i konvulsioner över det.

På något sätt - jag förstår inte riktigt hur - lyckas han vrida till det så att ett uttalande om att man behöver bättre kartlägga IT-brottslighet, "including crime related to the invasion of privacy, financial cybercrime, unauthorized access for the purpose of sabotage, crime against intellectual property, attacks on networks and against information systems, on-line fraud, child pornography and spam, and trafficking in illicit substances", till att det här skulle vara orsaker man vill släcka nätet för. Duh? Foliemössa?

Rick skriver "det faktum att det står i ett dokument om censuren tycker jag är talande nog i sig självt". Nej, Rick, det är det inte. Det här dokumentet handlar om arbetet att ta fram en strategi mot IT-brottslighet. Att en av delpunkterna handlar om Internetfiltrering som varken du eller jag gillar, innebär inte att dokumentet handlar om censur.

Nästan hela dokumentets innehåll är faktiskt alldeles utmärkt. Vi behöver ett utökat och effektivare internationellt samarbete mellan rättsvårdande myndigheter och alla de olika IT-säkerhetsoperatörerna.

Rick, du och Christian brukar säga att barnporrsproblemen inte ska sopas under mattan med filtrering, utan att man ska gå direkt på de fula fiskarna istället. Min fråga är hur i helvete det ska gå till utan initiativ som det här?

Förresten håller MSB på att samordna framtagandet av en nationell strategi för samhällets informationssäkerhet (se till exempel kapitlet om informationssäkerhet i den här skrivelsen från regeringen). Trots ett starkt inslag av snömos i målformuleringarna hoppas jag att det leder till nånting bra. Men du kan säkert hitta en konspirationsteori även här.

[Edit: trasig länk fixad]

söndag, maj 09, 2010

Onda vinstdrivande förskolor

Studera noga den här bilden. Den visar ett marknadsliberalt experiment vi utför på vår son.


Jag är faktiskt genomnöjd att vi hamnade på den förskola vi gjorde. Det var mest av en slump; det var en granne som tipsade oss om att det fanns platser lediga på deras barns förskola. Efter ett snabbt studiebesök bestämde vi oss för att skola in sonen där, och det har vi aldrig ångrat.

De har en genomgående pedagogisk tanke, nämligen att barnen kan, om man bara låter dem. Och gissa om de kan, och om de tycker att det är roligt.

Som ängslig förstagångsförälder är det lätt att fastna i en ompysslingsfälla, där man hela tiden hjälper barnet med allting. Vore det inte för vår förskola hade vi aldrig insett att sonen före två års ålder faktiskt kunde sitta på en vanlig stol och själv ta för sig av mat och dryck, äta på vanligt porslin och dricka ur riktigt glas, och sedan själv bära bort disken efter sig. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men för oss och honom var det en stor sak.

Senaste halvåret har hans verbala förmåga formligen exploderat, och på utvecklingssamtalet med hans ansvarspedagog för några veckor sedan bestämde vi att det var dags att ge honom några nya utmaningar, och börja leka med ordbilder. Det är det vi ser på fotografiet; hans pedagog har samlat bilder av saker som är nära honom - bilder på oss, på favoritkompisen, en mask, en bil, ... - och lappar med motsvarande ord som de leker tillsammans med.

Jag är oändligt imponerad av mängden energi och uppmärksamhet som vår förskola ger varje enskilt barn. Och varje vecka får vi en skriftlig rapport om vad som hänt sedan senast; det från den jag hämtat bilden.

Men det här tycker inte socialdemokrater som Ola Möller om. Vår förskola är nämligen vinstdrivande, och "alla studier pekar på att det är kvalitén det tummas på när vinstbegäret gör sig gällande i skolverksamheterna", enligt Möller. Trots att det i hans egna källor uttryckligen sägs "Det finns ingen forskning som visar på att friskolor producerar sämre kunskapsresultat".

Nå. Min poäng är inte att vinstdrivande förskolor skulle vara bättre än kommunala. Jag är övertygad om att det finns gott om kommunala förskolor som är lika bra som vår. Jag är lika övertygad om att det även finns usla vinstdrivande förskolor och usla kommunala förskolor.

För mig är lösningen uppenbar; bättre kontrollmekanismer för att detektera och åtgärda dåligt fungerande förskolor. Men så ser inte Möllers värld ut; han är ointresserad av vad barnen och deras föräldrar tycker; för honom är vinstintressen automatiskt onda.

Jag hoppas att han aldrig får någon makt över vår förskola.

(Tack till Sanna Rayman för inspiration.)

torsdag, maj 06, 2010

Med bönder på böndernas sätt, men med lärde män i förenklade ordalag

Rörmokaren tittade på 3D-labyrinten av rördragning i källaren och frågade "Har du VVC?". Jag svarade med ett belevat och intelligent "Öh?". Han tittade närmare på mig och växlade raskt mentalt spår. "Måste du vänta på varmvattnet när du drar på kranen?". "Öh... ja?". "Tack, det är allt jag behöver veta."

Det är nog nyttigt att få känna sig som dum användare ibland.
 
MediaCreeper Creeper