torsdag, september 25, 2008

Vann vi?

Jag är knappast den förste eller den siste att skriva en sån här analys, men så här är min syn på regeringens förslag:

1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

Bra.

2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

Utmärkt.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

Bra, även om det är en lite underlig konstruktion så länge vi inte har en författningsdomstol.

4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.

Det här låter ju i princip bra, men vi måste faktiskt få veta vad tusan ett "trafikstråk" är. Helt enkelt en våglängdskanal? Eller nånting mycket luddigare?

Och vad betyder "få tillgång"? Jag hoppas att det betyder att FRA bokstavligen inte har fysisk tillgång till hela trafikströmmen. Tyvärr finns det tecken på att inte alla har samma uppfattning.

Det här är den absolut viktigaste punkten av alla, så det är frustrerande att det finns oklarheter kring den.

5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

Här förlorade tydligen centerpartiet med sitt förslag om att trafik med antingen avsändare eller mottagare i Sverige skulle undantas. Det är riktigt synd.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Utmärkt. Det gör att vi slipper en hel del av det här kläggiga ihopblandandet av civila och militära uppgifter.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Naturlig följd av föregående punkt.

8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

Lite striktare än dagens skrivning, tror jag.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

Öh, OK.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

Bra, men behöver konkretiseras.

11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

Alldeles utmärkt!

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

Låter ju bra, men tveksamt hur värdefullt det är i praktiken.

13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

OK, de är riktigt desperata att täcka in varje tänkbart argument...

14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).

Oväntat bra.

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Snömos.

Samt, för att citera min kollega Kent:
De glömde ju en punkt.

16. Tolgfors lovar gå på julmaskeraden utklädd till TOMHYLSA. Bara vi får igenom den här lagen någon J:A gång!
Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att vi har kommit så här långt. Betänk att den nuvarande lagen bara skulle klubbas genom i juni utan signifikanta protester. Så enkelt blev det inte.

Men tyvärr finns det fortfarande för många oklarheter för att säga om det här är acceptabelt eller inte. Vi måste se den färdiga propositionen, och dit är det långt.

3 kommentarer:

Hans Persson sa...

Vad betyder "mottagare i Sverige"? Att jag fysiskt befinner mig där? Att jag är bosatt där? Att jag har medborgarskap där? Att servern befinner sig där? De olika alternativen ger rätt olika mängder trafik som får övervakas, och rätt olika komplexitet för att avgöra vad som får avlyssnas och inte.

Jag undrar också vad underrättelseplikten till enskild person är tänkt att fungera. Kommer man att få ett extra mejl från FRA när man blivit avlyssnad, eller hur ska de kunna veta vilken fysisk person som hör till vilken mejladress?

Anonym sa...

Nr. 16 har alla missat i debatten.
Jämför gärna med mina lite mer pessimistiska tolkningar av punkterna på min blogg.

Leif Nixon sa...

Hasse: Ja, det är helt rätt - det här med "avsändare och mottagare i Sverige" är ju fortfarande konstigt. Förslaget säger att det ska "tydliggöras", och det behövs.

 
MediaCreeper Creeper