lördag, oktober 03, 2009

Vad kommer regeringen egentligen att föreslå?

Den här SvD-artikeln är rätt otydlig. Det är alltså lagrådsremiss på gång - igen - beträffande de berömda tsunamibanden, och Svenskan har fått tag i den, men jag förstår inte riktigt deras referat.

Remissen innebär "att regeringen åter föreslår en 70-årig hemligstämpel på tsunamibanden" och "att säkerhetskopior i framtiden helt ska undantas från begreppet allmän handling", säger SvD, men vad menar de? Att tsunamibanden kommer att vara hemligstämplade för att säkerhetskopior i allmänhet kommer att vara det, eller att offentlighets- och sekretesslagens 18 kap 14 § ska permanentas?

Att säkerhetskopior i sig inte ska vara en allmän handling, utan att det är de enskilda dokumenten som finns lagrade i säkerhetskopian som ska sekretessprövas känns för mig väldigt naturligt. Hårddisken i min laptop är heller inte en allmän handling i sig, men många av filerna på disken är allmänna handlingar - vissa offentliga, andra sekretessbelagda. Så borde backup-band också betraktas.

Däremot är tsunamibandsparagrafen väldigt, väldigt konstig. Mitt bland alla de generella och allmänna bestämmelserna i lagen kommer den otroligt ad hoc-mässiga paragrafen
Sekretess gäller för uppgift i säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.
Ful-patch, någon? Den hoppas jag att vi blir av med...

2 kommentarer:

Lena sa...

Jag hoppas att du har diariefört de sekretessbelagda allmänna handlingarna i din dator... :-)

Leif Nixon sa...

O, ja. Dom är jag noga med.

 
MediaCreeper Creeper