onsdag, oktober 14, 2009

Tyvärr, ingen smoking gun i sista ögonblicket

Tillbaka från ett frukostmöte med Ingvar Åkesson, dit Muharrem varit vänlig nog att inbjuda mig.

Och det gav väl inte så fruktansvärt mycket, är jag rädd för. Ingvars föredrag var en lätt uppdaterad version av det han höll på Linköpings universitet förra hösten, men där han hoppade över alla djupare detaljer. Det blev alltså väldigt överskådligt.

Jag försökte leda in honom på den del av signalspaningen som inte styrs av uppdragsgivarnas inriktningar, nämligen att "följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet", samt nödvändig teknik- och metodutveckling, men eftersom det fanns begränsade möjligheter att ställa uppföljande frågor gav det inte så mycket matnyttigt.

Det som väl var intressantast var när Ingvar fick frågor av typen "Men är det inte väldigt graverande för polisens och SÄPOs verksamhet att inte längre ha tillgång till era tjänster?". Det ville han naturligtvis inte säga så mycket om, utan överlät till polisen och SÄPO att ha åsikter om, men han påpekade att om FRA, medan de signalspanar på regeringens och försvarsmaktens vägnar, råkar snubbla över information som är av intresse för andra myndigheters verksamhet, så står det FRA fritt att lämna över informationen till myndigheten.

SÄPO kan alltså inte uppdra åt FRA att signalspana efter, säg, terrorism. Men om regeringen händelsevis skulle ange en signalspaningsinriktning som innebär att FRA hittar information om terrorism, så kommer SÄPO ändå att få den.

Så man kan ju fråga sig hur stor betydelse inskränkningarna av FRAs uppdragsgivare får i praktiken.

2 kommentarer:

tord sa...

Man skulle även kunna säga att det blir sämre utifrån en säkerhetssynpunkt (SÄPO får inte påverka spaningen) men samtidigt inte bättre utifrån en integritetssynpunkt (spaningens omfattning är oförändrad).

En intressant fråga tycker jag då är om FRA får lämna över information till SÄPO om t.ex. ett inhemskt terrorismhot när nu spaningen är begränsad till "yttre hot"?

Johan sa...

Det där med rapportering till Säpo har jag läst tidigare, men jag minns inte längre var. Och att polisen just nu inte får rikta någon spaningsbegäran till FRA, lär det ju snart bli ändring på. Det jobbas på ett lagförslag hos justitiedepartementet.

Överhuvudtaget tror jag att betydelsen av den där begränsningen av uppdragsgivarna är överdriven. Regering och regeringskansli för säkert en löpande dialog med FRA. Uppdragsgivarna torde ha tämligen klart för sig hur inriktningarna bör se ut för att underställda myndigheter via dem ska få den information som de tidigare fick direkt av FRA.

 
MediaCreeper Creeper