måndag, december 15, 2008

De är inte kloka på en fläck!

Idag presenteras slutsatserna av utredningen "En framtida spelreglering" (SOU 2008:124). I sammanfattningen kan man läsa
De snabba och stora förändringarna av spelmarknaden till följd av framför allt det gränslösa spelet över Internet har väckt frågor om hur en spelreglering kan upprätthållas och bör se ut. I Spelutredningens uppdrag har ingått
  • att föreslå en uppstramning och modernisering av spelregleringen i syfte att stärka de allmänna skyddssyftena som svensk spelreglering bygger på,
  • att kartlägga i vilken utsträckning vissa spel kan anses framkalla spelberoende och att de mest problematiska spelen endast ska kunna bedrivas i strikt reglerade former, och
  • att bedöma om det av EG-rättsliga, tekniska eller andra skäl inte är möjligt att strama upp nuvarande regelverk och i så fall föreslå ett delvis nytt system som också inbegriper andra aktörer än befintliga.
Och vad föreslår man? Jo, bland mycket annat att
  • Det införs förbud mot förmedling av insatser avseende otillåtna lotterier och förbud mot förmedling av kommunikation till IP-adresser och domännamn för ett sådant lotteri.
Det vill säga statligt påtvingad Internetcensur. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga.

Jag är stum av tystnad, som den bevingade repliken lyder.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tja, vi kan i alla fall dra slutsatsen att politikerna anser att nätpoker är allvarligare än barnporr, om man inför lagkrav på censur av den förra men nöjer sig med frivillig censur av den senare...

Anonym sa...

undrar hur mkt de lyssnat på sina egna experter i utredningen

http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/15/orimligt-att-staten-tjanar-pa-spel-och-inte-tar-spelberoende-pa-storre-allvar

 
MediaCreeper Creeper