torsdag, oktober 09, 2008

"Signalspaning" för polisen utreds

Nu tillsätter Justitiedepartementet den utredning om polisens och säkerhetspolisens behov av massavlyssning som tidigare utlovats. "Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov" har utredningen döpts till.

Sammanfattningen av utredningsdirektiven lyder:
Mot bakgrund av att Försvarets radioanstalt endast kommer att bedriva signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer, uppdras åt en särskild utredare att
  • kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden,
  • utreda hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt, och
  • lämna fullständiga författningsförslag i frågan.
Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2009.
Nån som tror att utredningen kommer fram till att polisen inte ska få massavlyssna?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kan tänka mig att detta slutar med att FRA visst får utföra uppdrag åt SÄPO, men att man förbjuder spaning mot objekt i Sverige. Sökbegrepp direkt hänförliga till personer eller organisationer inom landet skulle alltså inte få förekomma.

/JJ

Björn Felten sa...

Men att göra samma utredning gällande FRA var naturligtvis inte aktuellt.

SÄPO under JuMin medan FRA under FöMin -- kan det vara enda skillnaden?

 
MediaCreeper Creeper