torsdag, februari 11, 2010

Lite väl magstarkt av (s)

Idag gjorde socialdemokraterna en hundraåttiograderssväng när det gäller datalagringsdirektivet

De har plötsligt gått från att säga "Vi anser att lagring av trafikdata är nödvändigt för brottsbekämpningen och att regeringen snarast måste presentera ett lagförslag" till "Vi anser att den registrering av enskildas förehavanden som genomförs genom datalagringsdirektivet är och får inte vara ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten".

Å ena sidan är jag glad för att Bodström får backa, å andra sidan är jag uppgiven eftersom det här inte får några konsekvenser i praktiken. Den nya texten fortsätter nämligen "Eftersom direktivet är beslutat i EU följer det dock av Sveriges förpliktelser som medlemsland att genomföra detta i svensk lagstiftning".

Men framförallt är det motbjudande hyckleri av socialdemokraterna att oja sig över hur dåligt direktivet är och hur dumt EU är som tvingar oss att genomföra det, när det var de själva som drev genom det på EU-nivå.

Jag hoppas att de socialdemokratiska ledamöterna åtminstone rodnade när de skrev under reservationen. (Och "är och får inte vara"?)

Inga kommentarer:

 
MediaCreeper Creeper