tisdag, februari 02, 2010

Gudskelov

Nångång emellanåt vinner faktiskt det sunda förnuftet. Utredaren Jan Hyllander föreslog idag att SITIC ska överföras till MSB, inte till FRA.

Bra. Då kan vi kanske få lite mer oomph i den statliga IT-säkerheten.

Ett centralt resonemang i förslaget är detta:
Utredarens bedömning är att Sitic behöver placeras vid en myndighet med en stark och trovärdig ställning såväl bland myndigheter och andra offentliga aktörer som bland privata aktörer. Förtroendet för verksamheten är därmed en viktig aspekt då det gäller att väga de två alternativen mot varandra. Förtroendefrågan rymmer inom sig flera olika dimensioner såsom tekniskt kunnande, intern säkerhetskultur,
förmåga att förmedla relevant information i rätt tid samt integritetsaspekter. Det är av största vikt att samarbetspartners både inom och utom landet, både offentliga och privata känner att en förtroendefull samverkan är möjlig.
Det är intressant att utredaren kommer fram till att förtroendet för FRA är för dåligt för att de skulle kunna samverka med andra aktörer. Undrar hur utfallet hade blivit om FRA-lagen inte drivits genom?

(Utredarens delbetänkande, Computer Sweden)

Inga kommentarer:

 
MediaCreeper Creeper