lördag, maj 29, 2010

Var det verkligen hit vi ville nå?

En särskild sorts nördighet som jag hänfaller åt ibland är att läsa rapporter från Statens haverikommission. De är väldigt spännande, även om jag föredrar de där tabellen över antalet skadade och döda bara innehåller nollor.

Men en sak är lite lustig med deras rapportmall. Incidenterna ska nämligen också bedömas ur ett jämställdhetsperspektiv. Så beträffande en incident som i sammanfattningen beskrivs så här:
På morgonen den 7 december 2007 skulle Lufthansa CityLine, RJ 700, (LH)
starta från Landvetter mot München. Samtidigt befann sig Blue 1, RJ 85, (B1)
på inflygning till flygplatsen efter flygning från Helsingfors. LH begärde att få
taxa ut och fick på GND1-frekvensen klarering att taxa till väntplats bana 21.
Ett flygplan från SAS hade taxat ut för start före LH, men avbröt starten p.g.a.
ett inträffat tekniskt fel och påbörjade därför intaxning igen.

LH fick vid två tillfällen klarering till väntplats bana 21, vilket kvitterades kor-
rekt av besättningen förutom att ordet ”väntplats” utelämnades. Besättningen
blev instruerad att skifta till en annan radiofrekvens, vilket även korrekt kvit-
terades av styrmannen. Frekvensskiftet utfördes dock aldrig, utan LH fortsatte
taxningen förbi väntplatsen och ställde upp på bana 21.

Flygledaren upptäckte på sin markradar vad som inträffat och beordrade B1
att omedelbart avbryta inflygningen. B1 befann sig då på ett avstånd av ca
2000 meter från bantröskeln.
kan man i rapporten läsa:
Den aktuella händelsen har också undersökts utifrån ett jämställdhetsperspektiv, dvs. mot bakgrund av frågan om det finns omständigheter som tyder på att
den aktuella händelsen eller dess effekter orsakats eller påverkats av att berör-
da kvinnor och män inte har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i
olika avseenden. Några sådana omständigheter har dock inte hittats.
No shit?

1 kommentar:

Jonathan Fors sa...

Jag gillar LiTH:s studiehandbok. Kolla in t.ex. kursen i abstrakt algebra:

Längst ned hittar man: "Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas."

Vilken tur att man inte bara lär sig om feministiska ringisomorfismer! :)

 
MediaCreeper Creeper