onsdag, september 30, 2009

Vad skulle du vilja fråga Ingvar?

Det ser ut som om jag återigen kommer att få chansen att träffa FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.

Vilka besvärliga frågor tycker ni att jag borde ställa den här gången? Lämna kommentarer här, eller kanske ännu hellre i ett mail till nixon@lysator.liu.se, så ska jag se vad jag kan göra.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Lämpligare vore väl att polisanmäla honom för dels tidigare förbrytelser mot grundlagen, dels pågående.

Läsarn sa...

Hur mycket information kommer att lagras?

Kommer rå-data att lämnas ut till främmande makt?

Farmorgun sa...

I Justitieutskottets yttrande betonas att signalspaning är en sak och att hemliga tvångsmedel är något annat - Hur kan man särskilja detta? - I vilket skede kan man se att det ena måste gå över till det andra? - Är det så att en del anställda "vaskar" och andra tar över "guldklimparna" och att det ena kallas signalspaning och det andra hemliga tvångsmedel?

- Varför måste även "bikt eller enskild själavård" vara försedd med gummiparagrafer som "om det inte finns synnerliga skäl att behandla sådana uppgifter för ändamål som anges i lagen"?

Robert Bengtsson sa...

I vilken omfattning säljs / byts / ges information till utländska underättelsetjänster? Vilka har rätt att bestämma vilka uppgifter som får lämnas ut (FRA, FUN, Regering)? I vilket stadie i datahanteringsprosessen lämnas informationen ut (rådata, trafikdata, rapporter, etc)? Vilken slags information får FRA / Sverige i sin tur utländska underättelsetjänster?

Farmorgun sa...

Mark Klamberg har skrivit om Titandatabasen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Titan_(trafikdatabas)
Är det meningen att man ska bygga sociogram kring alla politiskt intresserade svenskar? Är FRA en informationsbyrå vars sociogram framställs på ett automatiserat sätt med hjälp av datorkraft?

Anonym sa...

"Hur kan du mena att den kränkning FRA, om FRA-lagen går igenom, kommer begå på många, många svenskars privatliv inte är godtycklig (den sker ju på all elektronisk kommunikation över gränserna, det vill säga utan urskiljning, med andra ord godtyckligt)? Är den godtycklig - vilket den är - kränker den nämligen artikel 12 i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter ("Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp."). Menar du att det är viktigare att upprätthålla en mänsklig rättighet - rätten till liv - än att inte kränka en annan?

 
MediaCreeper Creeper