onsdag, augusti 20, 2008

Det var inte vi - det var tjänstemännen

Thomas Bodström distanserar sig från FRA-lagen i en debattartikel i DN idag:
Under den socialdemokratiska regeringen arbetade tjänstemän på försvarsdepartementet på en lag om signalspaning, för att ge FRA tillgång till kabeltrafik. Men vi gjorde aldrig tjänstemännens förslag till vårt.
Socialdemokraterna har alltså aldrig stått bakom förslaget; alltihop drevs av onda tjänstemän på försvarsdepartementet, om man ska tro Bodström. Det är naturligtvis en praktisk historieskrivning för socialdemokraterna, men den kanske ändå inte ligger så långt från sanningen. Vi har nämligen hört den förut.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Att man i kommuner, landsting och i regeringen ser problem av olika slag och låter tjänstemän utreda dessa och komma med olika förslag hör till normalt arbetssätt. Bara en liten del av alla förslag som tjänstemänen kommer med går så långt att de blir färdiga förlag. Politikernas ansvar är att göra just en politisk bedömning av vad tjänstemänen föreslår.

Problemet som man hade uppmärksammat var just att allt mer av trafiken som försvarets radio anställt är satta att bevaka går i kabel istället för tidigare i etern. Precis som Thomas Bodström beskriver det så fanns det tydliga brister i de förslag som tjänstemännen kom med och skrotades därmed.

Enligt ditt resonemang så är ett förslag från icke politiskt anställda tjänstemän som den socialdemokratiska regeringen ratar politiskt ett sätt att smita undan ansvaret. Den moderatledda regeringen är de som försöker smita undan sitt regeringsansvar då de inte lyssnar på opinionen och opisitionen.

Anders Andersson sa...

Jag håller med om att man inte kan dra några stora växlar på att förslaget togs fram under den socialdemokratiska regeringsperioden. Det skedde dock inte på Bodströms departement, utan på Leni Björklunds, och vad hon tyckte om att FRA redan då avlyssnade civil telefontrafik i etern har vi ingen aning om.

Jag ifrågasätter alltså att FRA:s uppdrag skulle ha varit att lyssna på viss trafik oavsett hur den förmedlades. FRA:s uppdrag var från början att signalspana i etern, oavsett vad man råkade finna där. FRA har omtolkat sitt uppdrag från att spana på en viss plats till att aktivt leta efter vissa objekt. Har denna omtolkning gjorts med politiskt stöd från Försvarsdepartementet, och därmed regeringar av varierande politisk färg? Det skulle jag vilja veta.

Farmorgun sa...

Om vi ägnar tid och kraft åt att leta efter syndabockar, tappar vid möjligheten att klura ut hur vi kan gå tillväga för att hjälpa statsministern m fl att backa utan att förlora ansiktet. Om ni läst den första artikeln i serien I FRA-lagens spår idag i SvD, så ser ni att vi blir allt flera som tar till orda. När det gäller tjänstemäns makt över politiken så finns det forskning vid Uppsala Universitet som visar att det blir allt vanligare. Om det beror på att politiker gärna vill krypa bakom tjänstemän och därför gärna ser att dessa ägnar sig åt ett sådant beställningsjobb, det vill jag låta vara osagt. I vart fall på det kommunala planet kan det vara så.

Anders Andersson sa...

Den som letar syndabockar här är Bodström, inte Nixon som uppmärksammar hans debattinlägg. Alternativet till att diskutera vad Bodström och andra skriver om FRA är inte att "hjälpa statsministern" med någonting alls, utan alternativet är att hålla tyst.

För varje röst som hörs i FRA-debatten, så finns det hundra röster som inte säger något alls. Om vi skall ägna tid och kraft åt att tysta de röster som säger fel saker, då tappar vi möjligheten att uppmuntra ännu fler att yttra sig.

Kanske finns svaret på frågan om hur statsministern skall rädda ansiktet hos Piratpartiet, kanske finns det i Europadomstolen, eller kanske finns det i FRA:s egen historia. Vi vet inte var det finns utan att leta efter det genom att vända på varje sten. Det är precis vad vi gör när vi diskuterar fritt. Vi kan inte börja med att enas om vilken sten vi skall vända på, för då blir vi aldrig klara.

Om två röster säger samma sak, då är en av dem överflödig. Låt var och en bidra på sitt sätt; på så vis får våra samlade argument större tyngd.

Leif Nixon sa...

Farmorgun: För att förstå debatten behöver man veta varifrån den kommer. Om det är så att förslaget är helt och hållet ett tjänstemannaförslag (och inte nödvändigtvis något ont i det), så gör det socialdemokraternas ställningstagande begripligare och trovärdigare.

Det är viktigt att förstå de underliggande strömningarna, inte bara vad som händer på ytan. Annars är det svårt att förstå parternas ställningtaganden och svårt att förutsäga hur de kommer att agera i framtiden.

Sedan kan man ju välja att raljera över hur bekvämt det är för socialdemokraterna att kunna ta till den här ursäkten. Och det gjorde jag glatt. 8^)

Jan Sjöholm sa...

Apropå "hört den förut"

Läs Odenbergs (MOD)svar på min fråga i Norrtälje Tidning.
http://www.norrteljetidning.se/site/page/1290?nid=5111997

"Regeringens proposition grundades på två statliga offentliga utredningar och en departementspromemoria - alla brett remissbehandlade."

Antingen ljuger Ny Teknik eller också är det Herr MOD som har lite svårt att hålla sig till sanningen.

 
MediaCreeper Creeper