onsdag, juni 25, 2008

Dagens räkneövning

Ett populärt argument från FRA-lagsförespråkarna är att det av volymskäl skulle vara helt omöjligt för FRA att lagra vår privata kommunikation ens om de ville. Staffan Danielsson har sagt det mer än en gång, både i riksdagsdebatten och i sin blog.

Men är det verkligen så? Hur mycket skulle det kosta att lagra svenska folkets samlade mailtrafik?

Låt oss bortse från semesterbilder och andra utrymmeskrävande bilagor, och koncentrera oss på textinnehållet. Vi antar att nio miljoner svenskar skickar tio tätskrivna A4-sidor text om dagen, varje dag året runt. Det är rimligen en överskattning, men låt oss ta till rejäla marginaler i beräkningen. Det motsvarar 40 KiB text per person och dag, vilket ger totalt 122 TiB per år. (Här använder jag de pedantiskt korrekta enheterna kibibyte och tebibyte istället för de tvetydiga enheterna kilobyte och terabyte. Se Wikipedia för en utläggning om dessa.)

122 TiB per år, alltså. Det motsvarar lagringskapaciteten i ett par hundra normala PC-maskiner. Och det skulle räcka med arton stycken av HP:s billigaste lagringsservrar, HP Proliant 320s, om man fullbestyckar dem med 750 GB-diskar - det ger 6,9 TiB användbart utrymme per server om man konfigurerar dem med RAID6 utan hotspare-disk. Om jag tittar bland mina gamla offerter ser jag att man för ett år sedan fick betala 843 300 kronor plus moms för tjugo dylika servrar. (Jag fortsätter att ta till rejäla marginaler.)

Mindre än en miljon om året, alltså. Tror ni att det skulle rymmas i FRA:s budget på en halv miljard per år?

Nej, jag tror egentligen inte att FRA är intresserat av att lagra hela vår mailtrafik. Men nog skulle de kunna.

1 kommentar:

aa sa...

Jag gjorde motsv beräkning om telefonsamtal. Det var inte speciellt svårt att lagra all telefontrafik heller om väl komprimerat. Att lagra all trafikdata är trivialt.

 
MediaCreeper Creeper