måndag, juni 23, 2008

Vem är det som är okunnig?

Anders Tilly (kd) skriver i ett debattinlägg om FRA-lagen på Politikerbloggen att "Nej-sägarna är beredda att leka med elden". Han är övertygad om att motståndet mot FRA-lagen har sin grund i okunskap.

Det är ett intressant uttalande. FRA-lagen är, som förespråkarna gärna påpekar, en komplicerad fråga, där säkerhetspolitiska och integritetsmässiga intressen ska vägas mot varandra och mot vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma. Vad har då de sakkunniga inom dessa tre områden att säga om lagen?

Datainspektionen, som är vår främsta integritetsvårdande instans, sågade förslaget totalt i remissrundan. Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet, som väl får sägas veta ett och annat om terrorism och brottsbekämpning, kom samtliga med förödande kritik i sina remissvar. Leif GW Persson och Magnus Norell, terrorismforskare vid FOI, hävdar att lagen har föga värde för att bekämpa terrorism.
Patrik Fältström, en av Sveriges ledande Internet-experter, att lagen är av så dålig teknisk kvalité att den inte går att tolka. Själv kan jag med mina blygsamma dator- och nätverkskunskaper bara hålla med.

Och Anders Tilly säger att motståndet är grundat i okunskap, att det är han som förstår vad FRA-lagen innebär. Jag kan bara imponeras av bredden och djupet i Tillys kunskaper, eftersom han uppenbarligen vet bättre än den samlade expertisen i inte mindre än tre skilda discipliner.

Anders Tilly säger också, och jag citerar:
Om jag skulle ha argumenterat för ett nej till denna lag och sedan Sverige skulle råka ut för någon form av terrorism eller sabotage som krävt människoliv eller givit stora skador för samhället, skulle jag aldrig förlåta mig själv.
Jovisst. Och på samma sätt kan man motivera vilken säkerhetsåtgärd som helst. Om man väljer att bortse från kostnaden (i pengar och i offrandet av medborgeliga rättigheter). Om man väljer att inte fundera närmare på hur stora riskerna egentligen är. Om man väljer att inte reflektera över proportionaliteten hos åtgärden. Om man väljer att inte analysera effektiviteten hos åtgärden. Anders, du vet väl att Stockholm när som helst kan utplånas av ett meteoritnedslag? Varför argumenterar du inte för ett världsomspännande rymdlasersystem?

Och slutligen påpekar Anders Tilly att telefon- och datatrafik kan gå i etern idag, och då kan avlyssnas av FRA, helt oreglerat. Och det stämmer också. Men det han underlåter att nämna är att det är en försvinnande liten del av datatrafiken och normal teletrafik som går i etern. Och mobiltelefoni må gå över radio, men jag har lite svårt att se FRA sätta upp avlyssningsutrustning i landets samtliga mobiltelefoniceller.

Men för all del, jag är villig att ge Anders Tilly en poäng: FRAs verksamhet måste regleras bättre än i dag. Jag skulle välkomna en parlamentarisk kommitté som granskar och reglerar FRA.

Inga kommentarer:

 
MediaCreeper Creeper