torsdag, februari 04, 2010

Att säga ett och göra något annat

Hoten mot öppenheten

De senaste åren har det öppna samhället hotats i en mängd frågor. Just genom sin mångfald har det också varit svårt att se sambandet mellan frågorna. Vi menar dock att det går en röd tråd genom dessa frågor, från tilltagande övervakning till EU-kritisk retorik:
  • Vi ser idag ett tilltagande övervakningssamhälle. Det gäller exempelvis förslag om trafikdatalagring, rätt för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden kommunikation samt rätten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.

Det är naturligtvis Centerpartiets öppenhetsmanifest jag citerar. Vi vet alla hur ståndaktiga centern har varit när det gäller att stå fast vid sina påstådda principer.

Därför kan jag inte rösta på centern i höst.

Inga kommentarer:

 
MediaCreeper Creeper